Priser & betingelser

Vores priser er altid skræddersyet til den enkeltes behov, så du får den optimale pris ud fra rute, antal personer og valg af køretøj. For studenter kan specielt ruten være problematisk at planlægge, hvorfor prisen indeholder kortlægning af denne, så i for mest mulig ud af køreturen og besøgene hos forælderene.

Vi laver normalt en fastpris på hele arrangementet, når de enkelte behov er klarlagt.

Ring eller skriv til os i dag på:

Mail: ejvind-riis@ejvind-riis.dk
Tlf.: +45 2022 5399

så laver vi en god pakkeløsning til jer.